Vier jubilarissen tijdens voorjaarsconcert. (2012)

Tijdens het bijzonder sfeervolle voorjaarsconcert van Zanglust Drempt, werden maar liefst vier leden gehuldigd.De heren Wim vd Steeg en Dik Timmerman kregen uit handen van voorzitter Jos Buiting de zilveren speld opgestoken
behorend bij het 25- jarig lidmaatschap van de vereniging.

Voor de huldiging van de dames Jo Walgemoet en Wilhelmien Starink, beiden maar liefst 60 jaar lid van Zanglust,
was de heer Jan van Essen ingeschakeld. In zijn functie als consul van de KBZON sprak hij de beide dames toe
en onderscheidde hen met de gouden vioolsleutel.
Uiteraard werd dit alles aangevuld met een prachtig boeket, een zoen van de voorzitter en een welgemeend 4-stemmig felicitatielied.

Dhr. van Essen complimenteerde het koor dat zij, ondanks de “verzilvering” , nog zo up-to-date waren
en vol aandacht voor de dirigent.Er heerst een prima sfeer binnen het koor wat de uitstraling, én de zang ten goede komt.
Er was veel variatie in de liederen en er werd vol enthousiasme gezongen.
Met name de á capella liederen waren van een bijzondere schoonheid.

De bijdrage van Brameth Brass paste goed in het concert en zorgde voor een prettige afwisseling met de zangnummers.
Dit alles omringd door de vlotte presentatie van de voorzitter maakte het tot een zeer geslaagde avond