Lid worden?

Wanneer u geïnteresseerd bent in ons koor krijgt u uitgebreid de kans om kennis met ons te maken.
Na het bijwonen van een aantal gratis repetities kunt u de keuze maken of u lid wilt worden of niet.
Halverwege deze periode zal de dirigent uw stemsoort bepalen en wordt u een plek in ons koor toegewezen.
Wanneer u voor ons koor kiest dan hanteren wij daarna een proefperiode van 2 maanden.
Hierna wordt in onderling overleg met de dirigent besloten of het lidmaatschap definitief wordt.

In principe bent u elke donderdagavond welkom op onze repetitie in het Dorpshuis te Drempt.
Als u ons van te voren bericht doet, zorgen wij dat er een extra repetitiemap aanwezig is en reserveren wij een plekje voor u.

Onder leiding van dirigent Anna Marie krijgsman repeteren we iedere donderdag avond van 19:45 tot 22:00 uur in het dorpshuis te Drempt.
Op de piano worden we begeleid door Wim Polman die tevens onze “reserve” dirigent is.
Het repertoire van ons koor varieert van Bach tot de Beatles en alles wat daar tussen zit.
Kortom; mooie melodieën, die prettig zijn om naar te luisteren en heerlijk om te zingen.

Gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel maar het leveren van een goede prestatie staat voorop!

Wij streven er naar om minstens een keer per jaar een concert te geven in de kerk van Voor-Drempt.
Daarnaast treden wij ook regelmatig op als gastkoor en verlenen af en toe medewerking aan vieringen in kerken en verzorgingstehuizen.

 

Wanneer u toneel aspiraties heeft kunt u die kenbaar maken bij het secretariaat.
Wij zorgen er dan voor dat u op de dinsdagavond enkele repetities kunt bij wonen.
Wij repeteren in het Dorpshuis te Drempt van 19:45 uur tot 22:15 uur.
Onder leiding van regisseur Henk Kalfsterman.