Eerste prijs voor Zanglust tijdens Ouderen Zangconcours in Gorssel. (2012)

Zaterdag 9 juni heeft Zanglust deelgenomen aan het Ouderen Zangconcours in Gorssel
dat dit jaar voor de 30e keer werd georganiseerd.
Maar liefst 34 koren lieten in verschillende klassen van zich horen.
Zanglust trad op in de C-klasse.
Eisen die in deze klasse worden gesteld zijn: meerstemmigheid en het zingen van een verplicht nummer.
Voor ons was dat “Erlaube mir feins Mädchen” van Johannes Brahms.
Daarnaast werd ook een zelfgekozen nummer beoordeeld; Tomorrow uit de musical Annie door Martin Charmin en Charles Strouse.
Als toegift zongen we “Now it’s time for leaving” van Lorenz Maierhofen.

De jury bestond uit: Henriëtte van Lith, Johan Rodenhuis en Ruth Pos.
Elk der juryleden mocht maximaal 140 punten geven voor de 2 liederen waardoor er in totaal 420 punten waren te behalen.
Een beoordeling van 300 punten of meer leverde een eerste prijs op.
De liederen werden op zeven punten beoordeeld : zuiverheid, klankgehalte, nuancering, uitspraak, ritmiek, samenzang en opvatting.
Wij haalden in totaal maar liefst 360 punten wat goed was voor een eerste prijs mét lof der jury.
Net één puntje te weinig om als beste in de categorie te eindigen maar een prima resultaat waar we terecht trots op mogen zijn.

Aan het eind van de ochtend mochten onze dirigent Hans Heringa en pianist Wim Polman de beker in ontvangst nemen.